logo

Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivi (EMSUKA) on koondatud Eesti Keele Instituudi (sh Keele ja Kirjanduse Instituudi 1947–1993) töötajate ning Emakeele Seltsi korrespondentide kogutud keelematerjalid (sedel- ja vihikkogud ning helisalvestised).EMSUKA

Ajaloost

Kasutuskord© Eesti Keele Instituut