EKI-Tõnu paigaldamiseks järgi juhiseid.

  1. Lae alla ja paigalda fail install_eki_sapi5_13120611_s.exe

  2. Pärast fail paigaldamist tuleb arvuti juhtpaneelis (Control Panel) otsida üles "Kõnesünteesi sätete muutmine" (Change text to speech setteings). Avanenud aknas tuleb pealkirja alt „Voice selection“ muuta vaikimisi ingliskeelne hääl eestikeelseks, valides EKI Tõnu- Eesti.